Bazige Mensen & Rechteloosheid

Hannah Arendt:
“Je hebt het recht rechten voor jezelf te eisen”

Kenmerk van mensen met een totalitair ingesteld karakter is altijd dat zij in mensen die miet bereid zijn een slaaf te zijn binnen hun als ‘absoluut goed’ of ‘uiterst gaaf’ beschouwde wereldje in de hoek van ‘de slechte mensen’ te plaatsen.
Totalitair betekent in wezen weinig meer dan ‘die man of die vrouw is een bazig secreet die met niemand rekening wil houden en steeds zijn of haar eigen zin door wil drijven’. Als je ‘ja en amen’ roept ben je goed. Zeg je ‘val maar dood met je dwingelandij’ dan ben je slecht.
Astrologen vertalen die simpele, banale eigenschappen in hele gewone termen. Binnen hun symbolenwereld zijn er een aantal tekens die onverdraagzaam gedrag in de hand werken:
Lees verder

Michael C. Hall & de dood van het gevoel

Dat het leven een spel is, waarin mensen vaak op een chaotische wijze de meest uiteenlopende rollen spelen, zonder dat ze zich daar echt goed van bewust zijn is een waarheid die door veel schrijvers en dichters wordt uitgesproken. Dat kunnen zij doem omdat ze zich veelal aan de rand van het bestaan bevinden.
Lees verder

Troelstra & de Plutonische Revolutie

Astrologisch gezien horen politieke omwentelingen die een gewelddadig karakter dragen bij de destructieve planeet PLUTO en de anarchistische planeet URANUS, vooral wanneer die planeten negatieve hoeken (aspecten) maken met belangrijke hemellichamen als de Zon en de Maan.
Hitler – bijvoorbeeld – had als geboorte(uur)teken Schorpioen, het EGO-teken Leeuw op het beroepshuis 10 en de planeet Uranus die het teken Waterman beheerst vormde een negatief aspect met de Zon. Op het moment dat hij het eenpartijenstelsel invoerde in Duitsland (‘de staat, dat ben IK’) herhaalde dit aspect zich in de progressieve horoscoop (een rekenmethode die positieve en negatieve invloeden in de loop van het leven laat zien).
Lees verder

Israel & het Watermantijdperk

Theocratie en Uranische invloeden, die bij het Luchtteken Waterman horen, gaan niet samen.
Uranus is de taboedoorbreker, de anti-idolenman, de vrijdenker, de beeldenstormer. Samen met Pluto (“sterft gij oude vormen en gedachten’) vertegenwoordigt hij het mensentype dat Telegraafcolumnisten ‘De Foute Jongen’ noemen.
Dat de zogenaamd foute Telegraafjongens bij tijden zich als aartsconservatieve burgertrutjes vast blijven klampen aan zaken waarvan de echte foute jongen zegt ‘dat kan echt niet meer’ vergeten we voor het gemak maar even.

Lees verder

Plutonische Verzetshelden

Dat verzetshelden vreemde extremistische figuren kunnen zijn, die nooit een ereplaats binnen de wereld van het establishment zouden hebben gekregen wanneer zij de bestaande orde zouden hebben aangevallen in plaats van ‘de vijand’ bewijst het opmerkelijke levensverhaal van de orthodoxe marxist en mede-oprichter van de Communistische partij in China, HENK SNEEVLIET, een man die in 1942 vanwege zijn weigering zich te onderwerpen aan het heersende gezag door de Duitse bezetter werd gefusilleerd..


Lees verder

Ellen DeGeneres & het Plutonische Kwaad

Opmerkelijk nieuws: Ellen DeGeneres verlaat op Plutonische wijze de showwereld.
Haar horoscoop (in dit geval de zogenoemde progressieve horoscoop) laat zien dat het noodlot iedereen kan treffen, zelfs mensen die jarenlang deel uitmaakten van wat men in de showbizwereld de ‘jetset’ noemt.

Het programma NEW AGE ASTROLOGIE kent een progressiesysteem dat aangeeft welke planeetaspecten op een bepaald tijdstip werkzaam zijn.
Dramatische gebeurtenissen (positief of negatief) gaan vaak samen met herhalingen van aspecten die voorkomen in de geboortehoroscoop, en in het geval van Ellen DeGeneres is dat het aspect dat de planeet Pluto (een planeet die in zijn negatieve gedaante voor alles staat wat giftig, wreed en empathieloos is) maakt met de Zon.

Mensen met een negatief Zon-Pluto-aspect worden altijd op de een of andere manier geconfronteerd met chaos en destructief gedrag, soms als dader, maar vaker, omdat niet iedereen in de positie zit waarin hij of zij als dader op kan treden, als slachtoffer.

Lees verder

Mark Rutte en het Noodlot

Opmerkelijke, want fatalistische, uitspraak van Mark Rutte, naar aanleiding van een vraag waarin zijn al te grote jovialiteit aan de orde wordt gesteld.
“Je moet jezelf niet overbakken joh… Ik ben een vrolijke man, dat kan ik ook niet helpen…”
Gezien vanuit astrologisch oogpunt zit daar best wel een kern van waarheid in. Ascendant in het Vuurteken Leeuw en de Maan daarnaast geplaatst in het Vuurteken Ram geeft volgens de astrologica extraverte trekjes aan het karakter.
Lees verder

Astrologie en Skepsis

Dagblad NRC van 18 januari interviewt Pepijn van Erp, bestuurslid van een vereniging die zich ‘SKEPSIS’ noemt. Daaruit het volgende fragment:

„Toen ik een jaar of twaalf was, raakte ik geïnteresseerd in UFO-waarnemingen en complottheorieën. In die tijd, de jaren tachtig, was in de reguliere media meer onzin te lezen dan nu. Astrologen en homeopaten werden veel serieuzer genomen. Mensen die claimden een UFO te hebben gezien, werden geïnterviewd. Daarom werd in 1987 Stichting Skepsis opgericht.
„Rond 2011 werkte ik als secretaris bij de Stichting Nijmeegs Universitair Fonds en begon ik me te verdiepen in wetenschapsfraude door de affaire rond Diederik Stapel. Zo raakte ik betrokken bij Skepsis. In de loop der jaren ben ik bestuurslid geworden en steeds meer onderzoek gaan doen. Als huisman had ik daar redelijk wat tijd voor.
„Er zit ook wel een betweter in me. Het voelt bevredigend om te doen…”

Lees verder

Claus-Casimir, een Foute Jongen?

In het ALGEMEEN DAGBLAD van 30 september vertelt Cindy van Rijswijk de lezers over de roddels rondom het vertrek van Claus (Casimir) van Amsberg (geboren 2004) naar een kostschool in Schotland, het land waar het nooit zomer is en het woordje ‘lage landen’ niet bestaat.
Lees verder

Jeffrey Wijnberg en de Man van Staal

Door een vreemd toeval werd ik een paar dagen geleden (16 september) geconfronteerd met de vreemde maskeradepolitiek van mannen die niet vrouwelijk willen zijn, een vorm van gedrag die mij al jarenlang grote, soms niet te stuiten gevoelens van ergernis heeft bezorgd, vooral omdat ik als gevoelige, best wel vrouwelijk ingestelde vent in een ver, duister verleden het slachtoffer ben geworden van Stalinistisch ingestelde luitjes die uit naam van alles wat niet vrouwelijk is een machocultuur opbouwden (en in stand hielden) die in feite de ontkenning is van hun eigen, achter het masker verborgen identiteit, een identiteit die niet geaccepteerd werd binnen het algemeen geldende modebeeld (burgermansmoraal is ook een modeverschijnsel), zodat er bij de spirituele kapper een nieuw kapsel moest worden besteld.

Lees verder

De New Age Jezus

De New Age Jezus
CANA website

De astrologische Jezus is een ‘New Age Jezus’, of, in wat gewonere termen uitgedrukt, de Jezus van de nieuwe spiritualiteit.
Jezus is de man die het Christus-bewustzijn realiseerde, de aangeboren goddelijkheid in alle mensen. In een boek gebaseerd op de lezingen van de Edgar Cayce, wordt Christusbewustzijn beschreven als een bewustzijn dat ieder van ons heeft, een bewustzijn dat vaak verborgen is maar dat dat kan “worden gewekt” door ons zelf of door invloed van buitenaf.
Lees verder

Astrologie en het intelligente plan

“The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil, no good, nothing but blind, pitiless indifference.” – Charles Darwin


Weinig religieuze mensen realiseren zich dat de astrologie als wetenschap (d.i. een poging veronderstelde verbanden tussen kosmos en mens aan te tonen) gebaseerd is op een theorie die je zou kunnen omschrijven als ‘het intelligente plan’.
Wanneer de astrologische stelling dat er een verband bestaat tussen planetaire bewegingen enerzijds en menselijk gedrag anderzijds plausibel kan worden gemaakt dan is daar in zekere zin mee aangetoond dat de Darwinistische opvatting dat we in een leeg, zinloos heelal leven waarin alleen het domme toeval regeert onjuist is.
Lees verder

Toet-Anch-Amon en de Drie Watertekens

Binnen de symbolenwereld van de astrologie vertegenwoordigen de drie WATER-tekens KREEFT, SCHORPIOEN en VISSEN alles wat ‘goddelijk’ is in de mens.

Die drie tekens worden daarom ook wel religieuze, of beter gezegd: spirituele tekens genoemd, tekens die ons willen vertellen dat de mens niet kan leven van brood alleen… (een leus die ooit werd uitgedragen door het CDA, een partij die alles wat spiritueel is allang overboord heeft gegooid).
Lees verder

De angst voor ‘het eigene’

De angst voor ‘het eigene’, ofwel:
Donald Trump, vijand van zijn softe Alter-Ego?

Astrologie zegt iets over jezelf, maar – en dat vergeten veel mensen – ook heel veel over dat deel van jezelf dat deel uitmaakt van de wereld van ‘de ander’ die onlosmakelijk bij je hoort.
Je wordt – met andere woorden – niet als eenling geboren. Je maakt deel uit van een tweelingziel.
Lees verder

Pim, Volkert & de Goddelijke Moeder

Volkert van der G.
de zachtmoedige moordenaar

Pim Fortuyn werd op 6 mei 2002 vermoord door Volkert van der G., een milieuactivist die, astrologisch gezien – via het Moederteken KREEFT – tot de beschermende wereld van Maria behoort.
Binnen het katholicisme is Maria de moeder van Jezus, een vrouw die Fortuyn het liefst tot Godin zou willen verheffen.
Lees verder